Coi Phim on VietsunMedia - Movie' screen help
 


 
what's wrong? how to...
không coi được j`hết
movie does not play at all?
có thể mạng internet của bạn quá chậm, không tải được
you need high internet access with at least 1 Mbps
can not plays full screen? you may need to update your flash player (download)
movie stuck while playing? click "pause" then "play" or click once on the "fast forward"
movie screen shows blank? if its in the free movies movies page, it may be expired.
or else, please contact us.
cái ǵ sai? phải làm ǵ
không coi được ǵ hết? bạn cần phải có sự truy nhập Internet tốc độ cao. Thấp nhất cũng phải là 1.mbps
không coi được màn ảnh rộng? màn ảnh rộng chỉ có dùng cho phim trưng bày mở từ trang mặt
và ban phải có flash 9 player lắp ráp sẵn (tải xuống)
phim đang coi bị dừng? nhấn và "||" rồi nhấn lại ">" hoặc bầm 1 nhát vào ">>"
h́nh như phim không mở? nếu là phim coi miễn phí, chắc là phim đă quá hạn
co j` , báo cho chúng tôi

 

>> Close <<

© copyright 2006 CoiPhim24.Com
 

Power by: WebDesign360.Com